OneCardTarot

Choose Your Card

OneCardTarot

Choose Your Card

W tradycyjnym tarocie nie istnieje karta bezpośrednio powiązana z żywiołem eter. Jednakże, w niektórych wariantach tarota, żywioł eter (lub czasami nazywany żywiołem ducha) jest uważany za piąty żywioł, obok ziemi, wody, powietrza i ognia. W takim przypadku, karty które odnoszą się do duchowości, transcendencji i mistycyzmu, takie jak np. Hierofant, Erynie czy Wieża, mogą być postrzegane jako mające związek z żywiołem eter. Jednak warto zaznaczyć, że interpretacje kart i ich powiązania z żywiołami są często zależne od konkretnej szkoły tarota lub preferencji danego tarocisty.

The Great Arcana of the Tarot contain wisdom for life and represent the situations that each of us must go through in order to achieve happiness. Each card contains a description of the most important elements and the fortune-telling meaning.

Ask the Tarot cards a question and draw a card that will give you a description of the situation you are in and the answer to your question.

The Great Arcana of the Tarot contain wisdom for life and represent the situations that each of us must go through in order to achieve happiness. Each card contains a description of the most important elements and the fortune-telling meaning.

Ask the Tarot cards a question and draw a card that will give you a description of the situation you are in and the answer to your question.